Innovatief hergebruik asfalt beproefd op provinciale wegen | Passie voor techniek - EchtWerk.nl

Innovatief hergebruik asfalt beproefd op provinciale wegen

BAM gaat in samenwerking met de profincies Noord-Brabant en Gelderland twee proefvakken aanleggen met een asfaltdeklaag die voor maximaal 93 procent uit gerecycled materiaal bestaat; meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige praktijk. Het innovatieve mengsel wordt geproduceerd bij een temperatuur van crica 105 C. Dat lvert naast de hoge hergebruikwaarde een energie- en CO2-reductie op van circa 30 procent. De deklagen in beide proefvakken bestaan uit dubbellaags zoab (zeer open asfalt beton) waarmee een geluidsreductie van 7dB wordt behaald. De proefvakken zijn het veelbelovende sluitstuk van het Europese demonstratieproject LE2AP, waaraan BAM ruim drie jaar heeft gewerkt.


Het directe resultaat van het LE2AP-project is dat BAM nu al op grote schaal deklagen kan aanbrengen die voor minimaal 80 procent uit gerecycled materiaal bestaan. In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in deklagen - die 0 tot 30 procent bedragen – wordt met deze innovatieve methode een doorbraak gerealiseerd in de productie van duurzaam asfalt. Voor de productie bij een lagere temperatuur benut BAM de kennis die het in de praktijk al heeft opgedaan met Laag Energie Asfalt Beton (LEAB).


Ultieme test


De 1 kilometer lange proefvakken worden aangebracht in de N279 Veghel/’s-Hertogenbosch en de N338 bij Doesburg. Op de N279 brengt BAM in het weekend van 24 en 25 september een proefvak aan dat voor circa 80 procent bestaat uit gerecycled asfalt. Gedeputeerde Christophe van der Maat van provincie Noord-Brabant: ‘We zoeken continu naar mogelijkheden onze wegen innovatiever en duurzamer aan te leggen. We investeren dan ook graag in deze proef van BAM om een proefvak met duurzaam asfalt in de praktijk te testen. Bij een goed resultaat wil ik dit product graag vaker inzetten.’ In het weekend van 1 en 2 oktober wordt het proefvak in de N338 aangelegd. Dit proefvak geldt als de ultieme test van het LE2AP-project omdat hierin een gedeelte wordt opgenomen met een recyclingwaarde van circa 93 procent. In dit gedeelte is ook de mastiek – het bindmiddel van asfalt - grotendeels geproduceerd met hergebruikte materialen. Gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland: ‘Mooi dat deze doorbraak op het gebied van duurzaamheid in Gelderland getest wordt. We werken daar graag aan mee. Als de testen positief uitvallen boeken we een belangrijke milieuwinst. Bewoners zullen ook blij zijn met stillere wegen.’


Kwalitatief gelijkwaardig


Het gedrag van het asfaltmengsel en de daarin gebruikte teruggewonnen grondstoffen is intensief getoetst. De productiemethode van het mengsel is in oktober 2015 getest in de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. Op elke schaal blijkt dat de teruggewonnen grondstoffen en het daarmee geproduceerde asfalt kwalitatief minimaal gelijkwaardig zijn aan traditioneel geproduceerde deklagen en vaak zelfs beter. De uit verouderde deklagen teruggewonnen steen (PA Stone) is door KIWA gecertificeerd als nieuwe bouwstof.


Vervangingsmarkt


Met LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emission2 Asphalt Pavement, waarbij de twee aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP-project is mede gefinancierd door een Europese LIFE subsidie.


De basisgedachte achter LE2AP is dat de gangbare methode voor het recyclen van asfalt grenzen kent. In Nederland wordt asfalt in feite niet gerecycled, maargedowncycled. Oud asfalt wordt voornamelijk gebruikt in de fundering van wegen. Doordat er in Nederland steeds minder nieuwe wegen worden aangelegd, neemt het belang van horizontaal recyclen toe.


De asfaltmarkt is veel meer een vervangingsmarkt dan een greenfield markt. Met LE2AP stopt BAM met recyclen van asfalt en start het met het terugwinnen van grondstoffen uit oud asfalt. Met de teruggewonnen grondstoffen kan vervolgens nieuw asfalt worden geproduceerd. Met deze werkwijze wordt volledige controle verkregen over de kwaliteit van de bouwstoffen en het recept van nieuw geproduceerd asfalt.

Log in of maak een account om te kunnen reageren.

0 Reacties

Er zijn geen reacties

EchtWerk.nl is powered by:

Humares Get.Noticed
Algemene voorwaarden